W dniu wczorajszym (tj. 08.01.2018) o godzinie 11.00 w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Chorzowie odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:"Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Cichej 6 w Chorzowie".

Wpłynęły trzy oferty od następujących podmiotów:


1. Dom Inżynierski "Promis" S.A. ze Szczecina
2. ECM Group Polska S.A. z Warszawy
3. Sweco Consulting Sp. z o. o. z Poznania

Najtańsza oferta opiewała na kwotę 2. 456,310 zł, a najdroższa zamknęła się kwotą 3.966,750 zł. Po sprawdzeniu poprawnośći i kompletności złożonej dokumentacji będziemy mogli poinformować Państwa o wyłonieniu Inżyniera Kontraktu.

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009