Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości.
Patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Cele
Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny ich przedsiębiorstw nie przekracza 2 milionów euro.

Zgłoś się do konkursu!

Formularz zgłoszeniowy

Kategorie konkursowe

Firmy zgłaszające się do konkursu wybierają jedną spośród trzech kategorii:
SENIOR - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2012 roku,
PROGRES - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2008, a 31 grudnia 2011 roku,
START - dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej - MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

Zgłoszenia do XI edycji konkursu można nadsyłać do 20 kwietnia 2015 r.

zwiń

Kapituła Konkursu

Zgłoszone firmy będzie oceniać Kapituła w składzie:
Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
prof. Andrzej Jacek Blikle - Stowarzyszenie Firm Rodzinnych,
Henryka Bochniarz - Prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan",
Grzegorz Galusek - Dyrektor Microfinance Centre,
Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club,
Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Andrzej Malinowski - Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
Cyprian Marcisz - Prezes firmy SANT-TECH sp. z o.o., Mikroprzedsiębiorca Roku 2014,
prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Tomasz Pol - Szef Pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi i Segmentami, Citi Handlowy,
Piotr Szczepański - Prezes Fundacji Wspomagania Wsi,
Dariusz Żuk - Prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Kryteria oceny

Kapituła będzie oceniać:

  • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania kryzysów oraz trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć
  • strategię rozwoju firmy
  • wpływ na rodzinę, lokalną społeczność oraz przynależność do organizacji przedsiębiorców
  • kluczową markę firmę (główny produkt usługę oraz jego metody promocji i dystrybucji)

Nagrody

Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany zwycięzca, który otrzyma nagrodę główną w wysokości 40 000 zł oraz wyłączność na używanie tytułu Mikroprzedsiębiorca Roku 2015.

Ponadto wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach - START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES. Każda z nagrodzonych firm otrzyma 10 000 zł.

W przypadku wysokiego poziomu zgłoszonych firm Kapituła zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali w Sali Notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 23 czerwca 2015 roku.

Formularz zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu można dokonać wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony wyżej. Przed rozpoczęciem prosimy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku i regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009