Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców

 

Zapraszamy do wypełnienia wniosków

 

POMOC DLA PRACODAWCÓW INWESTUJACYCH W KADRY .

Podnoszenie kompetencji osób w wieku 45 lat i więcej

 

Tylko do końca marca można ubiegać się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo,  

O środki może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 1. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100%kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzędsiębiorcy ( do 10 osób zatrudnionych)-ale nie więcej niż do wysokości 300%przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika              

  

 1. Pracodawca może przeznaczyć środki KFS na:
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli są niezbędne
 • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym
 • pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności
 1. Jak starać się o środki??
 1. Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń-do wyczerpania limitu środków KFS, jakim dysponuje powiatowy urząd pracy.
 1. Wniosek stanowi załącznik.

Proponujemy wypełnienie wniosku w konsultacji z Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz skorzystanie ze szkoleń zorganizowanych dla Państwa na zamówienie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cpchorzow.pl

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wniosek 2015.doc)Wniosek 2015.doc 335 kB

Herb Miasta Chorzów

katalog-biznesu-logo

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009