Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorców

 

Zapraszamy do wypełnienia wniosków

 

POMOC DLA PRACODAWCÓW INWESTUJACYCH W KADRY .

Podnoszenie kompetencji osób w wieku 45 lat i więcej

 

Tylko do końca marca można ubiegać się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!!!!!!!!!!

Szanowni Państwo,  

O środki może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 1. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie:
 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 • 100%kosztów kształcenia ustawicznego - w przypadku mikroprzędsiębiorcy ( do 10 osób zatrudnionych)-ale nie więcej niż do wysokości 300%przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika              

  

 1. Pracodawca może przeznaczyć środki KFS na:
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli są niezbędne
 • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym
 • pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności
 1. Jak starać się o środki??
 1. Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń-do wyczerpania limitu środków KFS, jakim dysponuje powiatowy urząd pracy.
 1. Wniosek stanowi załącznik.

Proponujemy wypełnienie wniosku w konsultacji z Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz skorzystanie ze szkoleń zorganizowanych dla Państwa na zamówienie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Więcej informacji na stronie internetowej www.cpchorzow.pl

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Wniosek 2015.doc)Wniosek 2015.doc 335 kB

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009