Chorzowski Przedsiębiorca Roku - GŁOSUJ !!!

Kto przedsiębiorcą roku w Chorzowie? Do 21  grudnia trwa głosowanie.

Po raz kolejny Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzów organizuje wybory najlepszego przedsiębiorcy roku w mieście. Tym razem portal chorzow.naszemiasto.pl uczestniczy w plebiscycie w sposób czynny. Głosować na swoją ulubioną firmę możesz klikając TUTAJ

Regulamin Konkursu:

Regulamin konkursu konsumentów pod nazwą
"Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2014"

1. Organizatorami konkursu pn. „Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2014””zwanego dalej konkursem są: Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzów w Chorzowie.

2. Celem konkursu jest wytypowanie przez konsumentów oraz Kapitule Konkursu najlepszego chorzowskiego przedsiębiorcy w następujących kategoriach: - Gastronomia, - Handel detaliczny, - Usługi,

3. Konkurs jest ogłaszany w terminie ustalonym przez organizatorów. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 20 października 2014 roku a zakończenie nastąpi w dniu wręczenia nagród laureatom, jednak nie później niż do 31 stycznia 2015 roku.

4. Organizatorzy każdorazowo nawiązują współpracę z redakcjami prasy i radia, które pełnia role patronów medialnych konkursu.

5. Organizatorzy nawiązują współpracę ze sponsorami konkursu.

6. Zgłaszanie kandydatów do głosowania odbywa się za pośrednictwem strony www.cpchorzow.pl w dn. 20.10-14.11.2014 r. Głosowanie odbywa się w formie plebiscytu na stronie www.chorzow.naszemiasto.pl w dn. 18.11-21.12.2014r.

7. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej chorzow.naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało 18.11-21.12.2014r do godziny 11.59.59 na następujących warunkach.:
poprzez kliknięcie na przycisk „Głosuj” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie,
jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu, dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 na jednym koncie uczestnika, oddanych za pośrednictwem jednego adresu IP komputera.

8. Członków Kapituły wskazują organizatorzy konkursu. Kapitula dokonuje na swoim pierwszym posiedzeniu wyboru przewodniczącego i sekretarza, przy czym w glosowaniu nie dopuszcza się wstrzymania od głosu. O wyborze decyduje największa liczba uzyskanych głosów przez kandydatów.

W skład Kapituły wchodzą:

a/ 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Chorzów w Chorzowie,
b/ 2 przedstawicieli Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Chorzowie,                                                                                                 
c/ 1 Wiceprezydent ds. Gospodarczych Miasta Chorzów mgr Marcin Michalik
d/ 2 przedstawicieli sponsorów.

9. O ostatecznym wyborze laureata konkursu we wszystkich kategoriach decyduje Kapitula Konkursu, dokonując wyboru – biorąc pod uwagę ilość głosów oddanych na wszystkich kandydatów w głosowaniu oraz sprawdzeniu wymogów formalnych. (adres prowadzonej działalności etc.)

9.1. Zastrzega się, ze laureatem konkursu może zostać kandydat, który w poprzedniej edycji konkursu, tj. w roku poprzedzającym aktualna edycje konkursu, nie został laureatem konkursu.

10. Przedsiębiorcy, którzy w glosowaniu Kapituły Konkursu otrzymają największa ilość głosów - w poszczególnych kategoriach - zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali w dn 15 stycznia 2015r. statuetkami przygotowanymi przez organizatora oraz dyplomem. Dodatkowo laureaci mogą otrzymać nagrody ufundowane przez sponsorów lub patronów konkursu.

11. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.

Herb Miasta Chorzów

katalog-biznesu-logo

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009