Chorzowski Przedsiębiorca Roku - GŁOSUJ !!!

Kto przedsiębiorcą roku w Chorzowie? Do 21  grudnia trwa głosowanie.

Po raz kolejny Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzów organizuje wybory najlepszego przedsiębiorcy roku w mieście. Tym razem portal chorzow.naszemiasto.pl uczestniczy w plebiscycie w sposób czynny. Głosować na swoją ulubioną firmę możesz klikając TUTAJ

Regulamin Konkursu:

Regulamin konkursu konsumentów pod nazwą
"Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2014"

1. Organizatorami konkursu pn. „Chorzowski Przedsiębiorca Roku 2014””zwanego dalej konkursem są: Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Chorzowie oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzów w Chorzowie.

2. Celem konkursu jest wytypowanie przez konsumentów oraz Kapitule Konkursu najlepszego chorzowskiego przedsiębiorcy w następujących kategoriach: - Gastronomia, - Handel detaliczny, - Usługi,

3. Konkurs jest ogłaszany w terminie ustalonym przez organizatorów. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 20 października 2014 roku a zakończenie nastąpi w dniu wręczenia nagród laureatom, jednak nie później niż do 31 stycznia 2015 roku.

4. Organizatorzy każdorazowo nawiązują współpracę z redakcjami prasy i radia, które pełnia role patronów medialnych konkursu.

5. Organizatorzy nawiązują współpracę ze sponsorami konkursu.

6. Zgłaszanie kandydatów do głosowania odbywa się za pośrednictwem strony www.cpchorzow.pl w dn. 20.10-14.11.2014 r. Głosowanie odbywa się w formie plebiscytu na stronie www.chorzow.naszemiasto.pl w dn. 18.11-21.12.2014r.

7. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej chorzow.naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało 18.11-21.12.2014r do godziny 11.59.59 na następujących warunkach.:
poprzez kliknięcie na przycisk „Głosuj” uczestnik oddaje swój głos w Plebiscycie,
jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu, dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 na jednym koncie uczestnika, oddanych za pośrednictwem jednego adresu IP komputera.

8. Członków Kapituły wskazują organizatorzy konkursu. Kapitula dokonuje na swoim pierwszym posiedzeniu wyboru przewodniczącego i sekretarza, przy czym w glosowaniu nie dopuszcza się wstrzymania od głosu. O wyborze decyduje największa liczba uzyskanych głosów przez kandydatów.

W skład Kapituły wchodzą:

a/ 2 przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Chorzów w Chorzowie,
b/ 2 przedstawicieli Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Chorzowie,                                                                                                 
c/ 1 Wiceprezydent ds. Gospodarczych Miasta Chorzów mgr Marcin Michalik
d/ 2 przedstawicieli sponsorów.

9. O ostatecznym wyborze laureata konkursu we wszystkich kategoriach decyduje Kapitula Konkursu, dokonując wyboru – biorąc pod uwagę ilość głosów oddanych na wszystkich kandydatów w głosowaniu oraz sprawdzeniu wymogów formalnych. (adres prowadzonej działalności etc.)

9.1. Zastrzega się, ze laureatem konkursu może zostać kandydat, który w poprzedniej edycji konkursu, tj. w roku poprzedzającym aktualna edycje konkursu, nie został laureatem konkursu.

10. Przedsiębiorcy, którzy w glosowaniu Kapituły Konkursu otrzymają największa ilość głosów - w poszczególnych kategoriach - zostaną nagrodzeni podczas uroczystej gali w dn 15 stycznia 2015r. statuetkami przygotowanymi przez organizatora oraz dyplomem. Dodatkowo laureaci mogą otrzymać nagrody ufundowane przez sponsorów lub patronów konkursu.

11. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy, pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin.

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009