Konferencja pt. Fundusze unijne wsparciem rozwoju firmy w 2018 roku

 

Centrum Przedsiębiorczości było organizatorem konferencji, która miała miejsce w dniu 24 stycznia 2018 w Hotelu Gorczowski w Chorzowie. Konferencja przebiegała pod tytułem "Fundusze unijne wsparciem dla firmy w 2018" i została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali. Prelegentami poszczególnych bloków tematycznych byli nasi partnerzy z Funduszu Górnośląskiego S.A., Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego. Szeroka tematyka poruszana podczas prezentacji obejmowała m. in. zagadnienia związane ze wsparciem firm w obszarze internacjonalizacji, programów i instrumentów finansowych wspierających rozwój innowacji w MŚP na poziomie krajowym i wspólnotowym, oferty wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ze szczególnym wsparciem rozwoju innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach. Urząd Miasta Chorzów, który był współorganizatorem przedsięwzięcia reprezentował Pan Marcin Michalik, zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju, który również deklarował daleko idącą pomoc dla lokalnych firm ze strony Gminy. Duże zainteresowanie konferencją i spora frekwencja utwierdzają nas, organizatorów, o potrzebie organizacji takich wydarzeń, które realizujemy cyklicznie.

 

Dla wszystkich Państwa zainteresowanych, omawianym wczoraj, działaniem 3.2. mam do przekazania pomyślną wiadomość. Nabór wniosków w tym działaniu został wydłużony do 28.02.2018 r.

Informacja ta spłynęła do nas w dniu dzisiejszym z prośbą o jej przekazanie.

  

  

  

  

Zgodnie z obietnicą zamieszcamy również wszystkie prezentacje prelegentów naszej konferencji.

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009