Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzów

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzowa. Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Miasta Andrzej Kotala.

Tematem przewodnim Rady było określenie kierunków współpracy pomiędzy Urzędem Miasta w Chorzowie, chorzowskim biznesem i uczelniami wyższymi działającymi w mieście. Tematyka ta pozwoli w praktyczny sposób dostosować zakres programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy. Środowisko szkół wyższych reprezentowane było przez:

Panią Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego   dr hab. Danutę Stróż,

Pana Dyrektora Instytutu Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Józefa Deniszczyk

Pana Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych i Promocji   dr hab. Mariana Kupka

Pana Dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie  dr Krzysztofa Koja

Pana Dziekana Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli dr Marcina Budzińskiego

Dodatkowo omawiano zagadnienie utworzenia Biznesowego portalu wymiany informacji. Projekt zaprezentowany został przez jego pomysłodawczynię  - Panią Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, a zarazem Prezes firmy Eblis B & L  dr Edytę Lisowską.

Po wystąpieniu wszystkich prelegentów nastąpił czas na dyskusję. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

 

 

   

  

  

  

 

 

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009