Seminarium: „Nowe narzędzia = nowe możliwości. Dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz inne możliwości wykorzystania środków EFS dla rozwoju przedsiębiorstwa”

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza na bezpłatne seminarium pt. Nowe narzędzia = nowe możliwości. Finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw oraz inne możliwości wykorzystania środków EFS dla rozwoju przedsiębiorstwa”, które odbędzie się w dniu 25 maja  2017 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach  w godz. od 12.00 do 15.30.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną tematy związane z pozyskiwaniem wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zasobów ludzkich w firmie, w tym  nowy system korzystania ze środków unijnych przeznaczonych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw.  Przedstawimy Państwu założenia systemu popytowego finansowania usług szkoleniowych i doradczych (PSF) w kontekście rzeczywistych potrzeb rozwojowych firmy oraz praktyczne możliwości wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Przypomnimy również inne możliwości wykorzystania środków z EFS przy zakładaniu i prowadzeniu firmy.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedsiębiorców z woj. śląskiego. Udział w seminarium jest bezpłatny!

 

Spotkanie poprowadzą specjaliści z Funduszu Górnośląskiego S.A., który jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim w ramach projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim” dysponuje kwotą prawie 180 mln  zł na dofinansowanie szkoleń i doradztwa (Usług Rozwojowych) dla MSP.

 

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnienie Karty Uczestnictwa i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej : enterprise@oddział.fgsa.pl najpóźniej do dnia 23 maja 2017 r.

 

Pliki do pobrania:

 

Karta uczestnictwa

Program seminarium

 

 

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009