WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE MOBILNOŚCI I WYJEDŹ NA 2-MIESIĘCZNY STAŻ DO NIEMIEC

 

Fundacja Imago, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, Powiatowy Urząd w Chorzowie, Ronal GmbH oraz Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH zapraszają do udziału w projekcie "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY:

  • w wieku 18-35 lat,
  • niepracujące, nieszkolące się, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
  • mieszkające na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU, W KTÓRYM OFERUJEMY:

  • szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka obcego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
  • 2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych (mechatronik, mechanik narzędziowy, mechanik maszyn i urządzeń w przemyśle, operator maszyn i urządzeń w przemyśle, mechanik procesowy techniki tworzyw sztucznych i kauczuku, odlewnik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, ślusarz, mechanik, elektronik, elektryk)
  • pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, wydarzenia kulturalne, ubezpieczenie;
  • wsparcie po powrocie do kraju (staże, szkolenia, pośrednictwo pracy)
  • opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
  • zaświadczenia z udziału w projekcie.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie mobilności zgłoś się do PUP Chorzów pok.10. – przeczytaj regulamin, wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do organizatora w terminie od 06 do 29 kwietnia 2016r.

Więcej informacji o projekcie znajduje się  na stronie  internetowej organizatora projektu: www.fundacjaimago.pl  oraz pod adresem:www.facebook.com/jadenastaz

ZAPRASZAMY !!!!

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009