Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Południowy Klaster Kolejowy

16 lutego 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Południowego Klastra Kolejowego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, stowarzyszeń, instytutów badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu. Wspólne spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń oraz uwag dotyczących przyszłości organizacji oraz  wspólnych inicjatyw podejmowanych przez Klaster.

Wśród firm które wypełniły swoimi prezentacjami czas spotkania członkowskiego były Sygnity Business Solutions S.A., firma dostarczająca rozwiązania IT wspierające branżę kolejową, LOG System, z prelekcją dotyczącą świadomego i rozsądnego podejścia do zarządzania zasobami IT w branży kolejowej oraz firma Metkolbud, która zaprezentowała swoje innowacyjne rozwiązania w projektach budowlanych oraz utrzymaniowych infrastruktury kolejowej.

Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono pogłębieniu współpracy pomiędzy członkami Klastra, pormocji organizacji oraz możliwościom zwiększenia absorpcji środków europejskich na wielosektorowy rozwój branży kolejowej i okołokolejowej.

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009