Centrum Przedsiębiorczości członkiem Południowego Klastra Kolejowego

Południowy Klaster Kolejowy

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie zwiększa swój potencjał oddziaływania na środowisko gospodarcze Chorzowa i Śląska.

19 czerwca 2015 roku w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie przy ul. Targowej 5 została podpisana umowa członkowska ze Stowarzyszeniem Południowy Klaster Kolejowy.

Dzięki członkostwu w Południowym Klasterze Kolejowym, Centrum Przedsiębiorczości znalazło się w elitarnym gronie firm, uczelni wyższych, centrów naukowo - badawczych i instytucji otoczenia biznesu które swoje doświadczenie oraz wiedzę mogą wymieniać w zwartej strukturze jednego z najszybciej rozwijającego się Klastra w tej części Europy.

Misją Południowego Klastra Kolejowego jest podnoszenie konkurencyjności podmiotów będących jego członkiem. Działalność w Klastrze skupia się na aktywnym transferze technologii, wiedzy i najlepszych praktyk zapewniających długofalowy i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw współpracujących z Południowym Klastrem Kolejowym.

Centrum Przedsiębiorczości wypełniając swoją rolę instytucji usługowej wobec chorzowskiego biznesu, przystępując do Południowego Klastra Kolejowego, będzie mogło jeszcze skuteczniej wzbudzać pozytywne zmiany miejskiej przestrzeni gospodarczej, poprzez dostęp do bogatej bazy wiedzy oraz zyskując wsparcie ze strony członków Klastra.

Chorzowscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szeregu inicjatyw podejmowanych przez PKK, takich jak konferencje krajowe i międzynarodowe, seminaria tematyczne, doradztwo gospodarcze, udział w spotkaniach partnerskich, branżowych i warsztatowych.

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009