Współpraca Centrum Przedsiębiorczości z Bankiem Światowym

18 czerwca br. w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Banku Światowego poświęcone inicjatywie Ministerstwa Gospodarki zbadania innowacyjności śląskich firm.

Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki realizuje projekt pn. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania – badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji”.

 

Spotkanie z delegacją Banku Światowego w Centrum Przedsiębiorczości było konsekwencją prezentacji założeń programu, jaka odbyła się w siedzibie samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach.

Głównym celem projektu realizowanego przez Bank Światowy jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w kreowanie innowacji. Nastąpić ma to poprzez stałe dostosowywanie oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorców, co pozwoli na wypełnienie wymogów Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia i wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym. Wszystkie podejmowane działania mają wpłynąć na tworzenie dialogu między sferą biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną w Polsce.

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie będąc uznaną i jedną z najstarszych instytucji otoczenia biznesu na Śląsku został wytypowany jako partner programu realizowanego przez Bank Światowy. Na spotkaniu przedstawiciele obu instytucji ustalili harmonogram wspólnych działań i omówili możliwości dalszej współpracy na rzecz chorzowskich przedsiębiorców.

Bank Światowy

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009