Współpraca Centrum Przedsiębiorczości z Bankiem Światowym

18 czerwca br. w Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Banku Światowego poświęcone inicjatywie Ministerstwa Gospodarki zbadania innowacyjności śląskich firm.

Bank Światowy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki realizuje projekt pn. „Proces Przedsiębiorczego Odkrywania – badanie potrzeb firm w kontekście innowacyjności i inteligentnych specjalizacji”.

 

Spotkanie z delegacją Banku Światowego w Centrum Przedsiębiorczości było konsekwencją prezentacji założeń programu, jaka odbyła się w siedzibie samorządu Województwa Śląskiego w Katowicach.

Głównym celem projektu realizowanego przez Bank Światowy jest zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w kreowanie innowacji. Nastąpić ma to poprzez stałe dostosowywanie oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorców, co pozwoli na wypełnienie wymogów Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia i wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym. Wszystkie podejmowane działania mają wpłynąć na tworzenie dialogu między sferą biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną w Polsce.

Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie będąc uznaną i jedną z najstarszych instytucji otoczenia biznesu na Śląsku został wytypowany jako partner programu realizowanego przez Bank Światowy. Na spotkaniu przedstawiciele obu instytucji ustalili harmonogram wspólnych działań i omówili możliwości dalszej współpracy na rzecz chorzowskich przedsiębiorców.

Bank Światowy

Herb Miasta Chorzów

katalog-biznesu-logo

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009