Szkolenie z czytania i interpretacji sprawozdań finansowych - 29 czerwca 2015 r.

LOGOcp

 

 

Organy zatwierdzające i zarządzające w przedsiębiorstwach muszą posiadać wiedzę na temat  tego jak poprawnie odczytywać i analizować sprawozdania finansowe, które zawierają ważne informacje pomocne przy kierowaniu daną jednostką i podejmowaniu ważnych decyzji. Aby to Państwu ułatwić, Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. we współpracy zCentrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości Sp. z o. o. zaprasza na szkolenie pt. Umiejętne czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych w układzie Ustawy o rachunkowości. Szkolenie kierujemy do osób, które chciałyby poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu program szkolenia.

Program szkolenia:

 1. Układ sprawozdań finansowych wg wymagań ustawy:
 2. Bilans
 3. Rachunek zysków i strat
 4. Informacja dodatkowa
 5. Rachunek przepływów pieniężnych
 6. Zestawienie zmian w kapitałach własnych
 7. Wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość merytoryczną sprawozdań finansowych
 8. Szybki przegląd sprawozdań finansowych
 9. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych
 10. Podstawy analizy finansowej sprawozdań finansowych, umiejętność interpretacji kluczowych wskaźników ekonomicznych
 11. Księgowość „kreatywna” a ryzyko w działalności gospodarczej
 12. Badanie wiarygodności przez biegłych rewidentów – obligatoryjne a fakultatywne
 13. Gra symulacyjna

Dyskusja i zapytania uczestników – na bieżąco, w trakcie trwania całego szkolenia.

Osoba prowadząca:   Jacek Kołaczyński

Notka trenerska: Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: Rachunkowość, ukończone studia podyplomowe „Post-graduate studies in Financial Management” w Luton Business School, ukończone anglojęzyczne studia MBA na University of Bedfordshire w Wielkiej Brytanii, certyfikat księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, CIMA Advanced Diploma in Management Accounting, ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe w działach finansowo-księgowych (Główny Księgowy, Kierownik Controllingu, Dyrektor Finansowy). Obecnie kontroler finansowy i dyrektor administracyjny w jednej z największych w świecie grup kapitałowych oraz współpracownik biura księgowego i doradztwa podatkowego, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej w Fundacji Rozwoju Rachunkowości na kursach księgowych, autor prac i raportów oraz szkoleń e-learningowych z zakresu analizy finansowej, rachunkowości zarządczej, strategii zarządzania.

 Szkolenie odbędzie się 29 czerwca 2015 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie przy ul. Targowej 5. Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjną ofertę cenową a dla osób, które zgłoszą swój udział do 10 czerwca 2015 r. mamy specjalną cenę promocyjną. 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Karta zgłoszeniowa 29.06.15.doc)Karta zgłoszeniowa 29.06.15.doc 139 kB

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009