Szkolenie - Zamówienia Publiczne

15 kwietnia 2015 r. w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. odbyło się szkolenie z prawa zamówień publicznych, które poprowadził doświadczony wykładowca, Pan Grzegorz Soluch.

Szkolenie miało na celu przybliżenie wybranych zagadnień dotyczących kwestii zamówień publicznych, które w praktyce sprawiają problemy z powodu niejasności w zakresie prawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów. Na kolejną edycję tego szkolenia zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane już we wrześniu br.

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009