Aktualności

Tydzień Przedsiębiorczości

Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie aktywnie włączyło się w obchody tygodnia przedsiębiorczości. W dniu dzisiejszym pracownicy Centrum Przedsiębiorczości odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie, proponując im ciekawą lekcję przedsiębiorczości. Gośćmi młodzieży byli również chorzowscy przedsiębiorcy, Pani Ilona Miller prowadząca firmę Magia Kwiatów i Pan Mateusz Firszt z Kliniki Urody. Prezes Centrum Przedsiębiorczości, Piotr Małecki przedstawił prezentacje,która w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zachęcała do stworzenia własnego biznesu. Po zakończonej prezentacji odbył się panel dyskusyjny pod hasłem "Przedsiębiorczość w praktyce". Duże zainteresowanie przedstawianymi zagadnieniami oraz spora aktywność uczniów w dyskusji ,pozwalają sądzić że tematyka związana z prowadzeniem własnej działalności jest w obszarze szerokiego zainteresowania młodych ludzi. Jako Centrum Przedsiębiorczości będziemy podejmowali więcej takich inicjatyw, a wszystkim zainteresowanym służymy pomocą i radą. Zapraszamy zatem do nas......

    

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1579.) na:

 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.:

„Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”.

znak sprawy: ZPSR 01/11/2017

 

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453560-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Chorzów: Usługi nadzoru budowlanego
2017/S 218-453560

 

 

Start budowy stadionu coraz bliżej

W dniu dzisiejszym (3.11.2017) spółka Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zakończyła pracę nad jednym z najważniejszych dokumentów, związanych z budową nowego stadionu przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), bo o tym dokumencie wspominamy, pozwoli już od przyszłego tygodnia rozpocząć procedurę wyłonienia Inżyniera Kontraktu, która jest kolejnym etapem prac nad inwestycją, przewidzianych harmonogramem. Procedury jak widać, postępują i wspólnie z wszystkimi kibicami i sympatykami "Niebieskich", mamy nadzieje,że do wbicia pierwszej łopaty na placu budowy, już blisko....

Decyzja zapadła - będzie nowy stadion

Mamy dobre wiadomości dla wszystkich kibiców Ruchu Chorzów! Już niedługo Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie rozpocznie budowę nowego stadionu. Dzięki decyzjom podjętym na ostatnim posiedzeniu Rady Miasta, nasza Spółka zbuduje stadion, na którym 16 tysięcy kibiców będzie mogło w komfortowych warunkach dopingować swój ukochany klub. Centrum Przedsiębiorczości zajmie się koordynacją wszystkich etapów budowy nowego stadionu. Mamy już projekt i pozwolenie na budowę, wobec tego pozostaje nam wyłonić inżyniera kontraktu i rozpocząć prace budowlane.

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009