Aktualności

Konferencja "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm"

Dnia 29.11.2017 w Hotelu Focus w Chorzowie odbyła się konferencja pt.: "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm" zorganizowana przez Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Chorzów, Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Górnośląski S.A. oraz Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta w Chorzowie pod honorowym patronatem Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali. Prezentacje poszczególnych partnerów konferencji wskazywały możliwości pozyskania środków na zatrudnienie pracowników, szkolenia, dofinansowanie i wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz prezentację założeń polityki senioralnej, realizowanej przez Miasto Chorzów, ze wskazaniem na korzyści wynikające z udziału w programach adresowanych dla seniorów, jakie mogą odnieść lokalni przedsiębiorcy. Konferencja zakończyła się dyskusyjnym panelem eksperckim, który jak wynika z rozmów z uczestnikami dał odpowiedzi na wiele kwestii z jakimi spotykają się Przedsiębiorcy. Kuluarowe rozmowy, toczące się w trakcie spotkania utwierdziły nas, organizatorów,o potrzebie organizacji takich przedsięwzięć, więc zapraszamy serdecznie na następne wydarzenia. Informacje wkrótce na naszym profilu fb.

          

Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Zakończył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w którym Nasza Spółka brała aktywny udział, przygotowując i prowadząc prelekcję w ramach lekcji przedsiębiorczości w chorzowskim Zespole Szkół Budowlanych. Jest nam niezmiernie miło otrzymywać takie podziękowania i deklarujemy dalszą aktywność w tym zakresie, celem której ma być zaszczepienie młodym ludziom idei prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pozostajemy do dyspozycji wszystkich zainteresowanych i służymy radą i pomocą. Czekamy na zgłoszenia do współpracy i niezmiennie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na fb.                   

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1579.) na:

 

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.:

„Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”.

znak sprawy: ZPSR 01/11/2017

 

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453560-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Chorzów: Usługi nadzoru budowlanego
2017/S 218-453560

 

 

Tydzień Przedsiębiorczości

Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie aktywnie włączyło się w obchody tygodnia przedsiębiorczości. W dniu dzisiejszym pracownicy Centrum Przedsiębiorczości odwiedzili uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie, proponując im ciekawą lekcję przedsiębiorczości. Gośćmi młodzieży byli również chorzowscy przedsiębiorcy, Pani Ilona Miller prowadząca firmę Magia Kwiatów i Pan Mateusz Firszt z Kliniki Urody. Prezes Centrum Przedsiębiorczości, Piotr Małecki przedstawił prezentacje,która w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zachęcała do stworzenia własnego biznesu. Po zakończonej prezentacji odbył się panel dyskusyjny pod hasłem "Przedsiębiorczość w praktyce". Duże zainteresowanie przedstawianymi zagadnieniami oraz spora aktywność uczniów w dyskusji ,pozwalają sądzić że tematyka związana z prowadzeniem własnej działalności jest w obszarze szerokiego zainteresowania młodych ludzi. Jako Centrum Przedsiębiorczości będziemy podejmowali więcej takich inicjatyw, a wszystkim zainteresowanym służymy pomocą i radą. Zapraszamy zatem do nas......

    

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009