Aktualności

Podpisaliśmy nową Umowę Partnerską

15 grudnia br. odbyła się doniosła uroczystość związana z Jubileuszem 95 lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie. Szczególną radość sprawiła nam możliwość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy chorzowskim oddziałem ZUS, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Izabelę Kurczyńską, a Naszą Spółką, którą reprezentował Prezes Zarządu Piotr Małecki. Umowa o współpracy reguluje obowiązki wobec partnerów w zakresie potrzeby podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego jak również gotowość do organizacji i promocji wydarzeń ukierunkowanych na tematykę ubezpieczeń społecznych i przedsiębiorczości. Nasze wcześniejsze doświadczenia z partnerem w postaci ZUSu,podczas organizacji konferencji dla przedsiębiorców, pokazują, że istnieje duża potrzeba realizowania takich przedsięwzięć, a łączenie zagadnień ubezpieczeniowych i rozwoju przedsiębiorczości to pożądany ze strony biznesu kierunek naszej wspólnej aktywności. Zapraszamy zatem na kolejne wydarzenia, których będziemy organizatorem wraz z Naszym nowym partnerem. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu fb.

    

Konferencja "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm"

Dnia 29.11.2017 w Hotelu Focus w Chorzowie odbyła się konferencja pt.: "Poznaj nowe możliwości wsparcia dla firm" zorganizowana przez Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Chorzów, Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Górnośląski S.A. oraz Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta w Chorzowie pod honorowym patronatem Prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali. Prezentacje poszczególnych partnerów konferencji wskazywały możliwości pozyskania środków na zatrudnienie pracowników, szkolenia, dofinansowanie i wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz prezentację założeń polityki senioralnej, realizowanej przez Miasto Chorzów, ze wskazaniem na korzyści wynikające z udziału w programach adresowanych dla seniorów, jakie mogą odnieść lokalni przedsiębiorcy. Konferencja zakończyła się dyskusyjnym panelem eksperckim, który jak wynika z rozmów z uczestnikami dał odpowiedzi na wiele kwestii z jakimi spotykają się Przedsiębiorcy. Kuluarowe rozmowy, toczące się w trakcie spotkania utwierdziły nas, organizatorów,o potrzebie organizacji takich przedsięwzięć, więc zapraszamy serdecznie na następne wydarzenia. Informacje wkrótce na naszym profilu fb.

          

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia na Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

 

 

WYJAŚNIENIE  i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) i ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanymi w postępowaniu  pytaniami udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji.

 

 


Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-158174
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 218-453560

 

 

Tydzień Przedsiębiorczości za nami

Zakończył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, w którym Nasza Spółka brała aktywny udział, przygotowując i prowadząc prelekcję w ramach lekcji przedsiębiorczości w chorzowskim Zespole Szkół Budowlanych. Jest nam niezmiernie miło otrzymywać takie podziękowania i deklarujemy dalszą aktywność w tym zakresie, celem której ma być zaszczepienie młodym ludziom idei prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pozostajemy do dyspozycji wszystkich zainteresowanych i służymy radą i pomocą. Czekamy na zgłoszenia do współpracy i niezmiennie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na fb.                   

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009