Aktualności

Ogłoszenie o kolejnej zmianie treści ogłoszenia na Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6".

 

 

WYJAŚNIENIE  i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) i ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanymi w postępowaniu  pytaniami udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji.

 


Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-158174
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 218-453560

 

 

Podpisaliśmy nową Umowę Partnerską

15 grudnia br. odbyła się doniosła uroczystość związana z Jubileuszem 95 lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie. Szczególną radość sprawiła nam możliwość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy chorzowskim oddziałem ZUS, reprezentowanym przez Panią Dyrektor Izabelę Kurczyńską, a Naszą Spółką, którą reprezentował Prezes Zarządu Piotr Małecki. Umowa o współpracy reguluje obowiązki wobec partnerów w zakresie potrzeby podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego jak również gotowość do organizacji i promocji wydarzeń ukierunkowanych na tematykę ubezpieczeń społecznych i przedsiębiorczości. Nasze wcześniejsze doświadczenia z partnerem w postaci ZUSu,podczas organizacji konferencji dla przedsiębiorców, pokazują, że istnieje duża potrzeba realizowania takich przedsięwzięć, a łączenie zagadnień ubezpieczeniowych i rozwoju przedsiębiorczości to pożądany ze strony biznesu kierunek naszej wspólnej aktywności. Zapraszamy zatem na kolejne wydarzenia, których będziemy organizatorem wraz z Naszym nowym partnerem. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu fb.

    

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia na Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

 

 

WYJAŚNIENIE  i MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) i ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanymi w postępowaniu  pytaniami udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej modyfikacji.

 

 


Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-158174
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 218-453560

 

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009