Aktualności

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1579.) na:

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.:

„Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”.

znak sprawy: ZPSR 02/01/2018

 

 

 

Konferencja pt. Fundusze unijne wsparciem rozwoju firmy w 2018 roku

 

Centrum Przedsiębiorczości było organizatorem konferencji, która miała miejsce w dniu 24 stycznia 2018 w Hotelu Gorczowski w Chorzowie. Konferencja przebiegała pod tytułem "Fundusze unijne wsparciem dla firmy w 2018" i została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali. Prelegentami poszczególnych bloków tematycznych byli nasi partnerzy z Funduszu Górnośląskiego S.A., Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego. Szeroka tematyka poruszana podczas prezentacji obejmowała m. in. zagadnienia związane ze wsparciem firm w obszarze internacjonalizacji, programów i instrumentów finansowych wspierających rozwój innowacji w MŚP na poziomie krajowym i wspólnotowym, oferty wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ze szczególnym wsparciem rozwoju innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach. Urząd Miasta Chorzów, który był współorganizatorem przedsięwzięcia reprezentował Pan Marcin Michalik, zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju, który również deklarował daleko idącą pomoc dla lokalnych firm ze strony Gminy. Duże zainteresowanie konferencją i spora frekwencja utwierdzają nas, organizatorów, o potrzebie organizacji takich wydarzeń, które realizujemy cyklicznie.

 

Dla wszystkich Państwa zainteresowanych, omawianym wczoraj, działaniem 3.2. mam do przekazania pomyślną wiadomość. Nabór wniosków w tym działaniu został wydłużony do 28.02.2018 r.

Informacja ta spłynęła do nas w dniu dzisiejszym z prośbą o jej przekazanie.

  

  

  

  

Zgodnie z obietnicą zamieszcamy również wszystkie prezentacje prelegentów naszej konferencji.

 

To nie koniec....

 

Informujemy że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Przetargowej zapadła decyzja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadania „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w  Chorzowie przy ul. Cichej 6”

Chcemy uspokoić wszystkich Kibiców i Sympatyków Ruchu Chorzów , że nie oznacza to zaniechania dalszych działań mających na celu przebudowę chorzowskiego stadionu. Rozpoczęcie budowy stadionu przy Cichej 6 to dla nas priorytetowe zadanie na rok 2018, a decyzja Komisji Przetargowej wynika wyłącznie z dbałości o środki publiczne i zapadła po przeanalizowaniu kosztów nadzoru innych inwestycji o podobnej wartości. Zapewniamy, że niezwłocznie po zakończeniu formalnej procedury zamknięcia tego postępowania, poprzez ogłoszenie  na stronie Biuletynu Europejskich Zamówień Publicznych ( około 25.01.br.) niezwłocznie zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Biorąc pod uwagę fakt, że na wiele pytań odpowiedzieliśmy już podczas pierwszego postępowania, mamy nadzieję , że kolejny przetarg przebiegnie sprawniej i pozwoli skutecznie wyłonić Inżyniera Kontraktu, o czym będziemy na bieżąco informowali.

 

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzów

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzowa. Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Miasta Andrzej Kotala.

Tematem przewodnim Rady było określenie kierunków współpracy pomiędzy Urzędem Miasta w Chorzowie, chorzowskim biznesem i uczelniami wyższymi działającymi w mieście. Tematyka ta pozwoli w praktyczny sposób dostosować zakres programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy. Środowisko szkół wyższych reprezentowane było przez:

Panią Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego   dr hab. Danutę Stróż,

Pana Dyrektora Instytutu Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Józefa Deniszczyk

Pana Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych i Promocji   dr hab. Mariana Kupka

Pana Dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie  dr Krzysztofa Koja

Pana Dziekana Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli dr Marcina Budzińskiego

Dodatkowo omawiano zagadnienie utworzenia Biznesowego portalu wymiany informacji. Projekt zaprezentowany został przez jego pomysłodawczynię  - Panią Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, a zarazem Prezes firmy Eblis B & L  dr Edytę Lisowską.

Po wystąpieniu wszystkich prelegentów nastąpił czas na dyskusję. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

 

 

   

  

  

  

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmian.), zwanej dalej Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego (Znak postępowania ZPSR 01/11/2017) na wykonanie usługi pn.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w  Chorzowie przy ul. Cichej 6”

 Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf)Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf 351 kB

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009