Aktualności

III Międzynarodowe Forum kontaktów biznesowych „Brześć-2018”

Szanowni Państwo,

Pragnę zaprosić polskich przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu do udziału w III Międzynarodowe Forum kontaktów biznesowych „Brześć-2018”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku w białoruskim Brześciu.

W latach 2016-2017 na Forum swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 przedsiębiorców z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Polski, Włoch, Chin, Łotwy, Pakistanu, Serbii i Czech. Wystawę odwiedzili przedstawiciele biznesu z 30 krajów.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną produkty i usługi białoruskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki: produkcji żywności i napojów, materiałów budowlanych, towarów przemysłu lekkiego i chemicznego, przemysłu maszynowego, rolnictwa, transportu i turystyki. Program Forum przewiduje możliwość zorganizowania spotkań biznesowych B2B w celu zapoznania się z potencjałem gospodarczym oraz klimatem inwestycyjnym regionu brzeskiego.

Dane kontaktowe organizatorów:

tel. +375 162 20 80 80,

+375 162 21 81 02,

+375 162 21 80 36,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.brest-forum.by

Łączę wyrazy szacunku,

Sergei Baranovsky

Pierwszy Sekretarz Służby handlowej
wAmbasadzie Białorusi w Polsce

+48 22 7420971

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej do Paryża, 12-13 kwietnia 2018r.

Ośrodek Enterprise Europe Network w Katowicach w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej we Francji, zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Paryża, która odbędzie się w dniach 12-13. kwietnia 2018r.

W ramach tego wydarzenia planowane są spotkania biznesowe oraz wizyty studyjne dla zainteresowanych podmiotów. 

Organizatorzy zapewniają akwizycję francuskich partnerów zgodną z oczekiwaniami polskich uczestników misji, usługi tłumaczeniowe, okolicznościowy poczęstunek.

Francja jest jednym z głównych partnerów handlowych Polski w Unii Europejskiej a przez wiele lat była również największym inwestorem zagranicznym w naszym kraju.
Do perspektywicznych dziedzin współpracy można zaliczyć: eksport części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, artykułów rolno-spożywczych, mebli i wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej, jak również bardzo dynamiczny sektor wysokich technologii produkcyjnych oraz sektor informatyczny, energetyczny i lotniczy.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy firmy z terenu Województwa Śląskiego zainteresowane rynkiem francuskim.

Misja będzie stanowić wyjątkową okazję do nawiązania relacji biznesowych z partnerami gospodarczymi z tamtejszego rynku.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z katowickim ośrodkiem Enterprise Europe Network: 

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w terminie do 23 lutego 2018r.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA STRONIE INVEST-IN-SILESIA.

 
Zapraszamy do udziału w misji !

Zespół ośrodka Enterprise Europe Network w Katowicach 

Konferencja pt. Fundusze unijne wsparciem rozwoju firmy w 2018 roku

 

Centrum Przedsiębiorczości było organizatorem konferencji, która miała miejsce w dniu 24 stycznia 2018 w Hotelu Gorczowski w Chorzowie. Konferencja przebiegała pod tytułem "Fundusze unijne wsparciem dla firmy w 2018" i została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Andrzeja Kotali. Prelegentami poszczególnych bloków tematycznych byli nasi partnerzy z Funduszu Górnośląskiego S.A., Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Śląskiego. Szeroka tematyka poruszana podczas prezentacji obejmowała m. in. zagadnienia związane ze wsparciem firm w obszarze internacjonalizacji, programów i instrumentów finansowych wspierających rozwój innowacji w MŚP na poziomie krajowym i wspólnotowym, oferty wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ze szczególnym wsparciem rozwoju innowacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach. Urząd Miasta Chorzów, który był współorganizatorem przedsięwzięcia reprezentował Pan Marcin Michalik, zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju, który również deklarował daleko idącą pomoc dla lokalnych firm ze strony Gminy. Duże zainteresowanie konferencją i spora frekwencja utwierdzają nas, organizatorów, o potrzebie organizacji takich wydarzeń, które realizujemy cyklicznie.

 

Dla wszystkich Państwa zainteresowanych, omawianym wczoraj, działaniem 3.2. mam do przekazania pomyślną wiadomość. Nabór wniosków w tym działaniu został wydłużony do 28.02.2018 r.

Informacja ta spłynęła do nas w dniu dzisiejszym z prośbą o jej przekazanie.

  

  

  

  

Zgodnie z obietnicą zamieszcamy również wszystkie prezentacje prelegentów naszej konferencji.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1579.) na:

 

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.:

„Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6”.

znak sprawy: ZPSR 02/01/2018

 

 

 

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzów

 

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Chorzów odbyło się kolejne, a pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Chorzowa. Posiedzeniu przewodniczył Prezydent Miasta Andrzej Kotala.

Tematem przewodnim Rady było określenie kierunków współpracy pomiędzy Urzędem Miasta w Chorzowie, chorzowskim biznesem i uczelniami wyższymi działającymi w mieście. Tematyka ta pozwoli w praktyczny sposób dostosować zakres programu nauczania do potrzeb lokalnego rynku pracy. Środowisko szkół wyższych reprezentowane było przez:

Panią Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego   dr hab. Danutę Stróż,

Pana Dyrektora Instytutu Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Józefa Deniszczyk

Pana Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych i Promocji   dr hab. Mariana Kupka

Pana Dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie  dr Krzysztofa Koja

Pana Dziekana Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli dr Marcina Budzińskiego

Dodatkowo omawiano zagadnienie utworzenia Biznesowego portalu wymiany informacji. Projekt zaprezentowany został przez jego pomysłodawczynię  - Panią Prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, a zarazem Prezes firmy Eblis B & L  dr Edytę Lisowską.

Po wystąpieniu wszystkich prelegentów nastąpił czas na dyskusję. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

 

 

   

  

  

  

 

 

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009