Aktualności

Zapraszamy na konferencję 15 marca 2018

Szanowni Państwo!

    Po raz kolejny Centrum Przedsiębiorczości, realizując misję Spółki w zakresie wspierania przedsiębiorczości, zaprasza na konferencję, która odbędzie się w Hotelu Gorczowski w Chorzowie w dniu 15 marca 2018 roku. Tematyka spotkania dotyczy m. in.: przepisów związanych z ochroną danych osobowych i jesteśmy przekonani, że w istotny sposób ułatwi poruszanie się w nowej rzeczywistości przepisów, które dotyczą wszakże tzw. danych wrażliwych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa. Konferencja "Sprawne zarządzanie firmą w świetle nowelizacji przepisów" organizowana jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Chorzowa, Pana Andrzeja Kotali.

Odpowiedź na otrzymane zapytanie w toku postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający w związku z zadanym
w postępowaniu pytaniem udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 3.pdf)Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 3.pdf 473 kB

Odpowiedź na otrzymane zapytanie w toku postępowania przetargowego

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanym w postępowaniu  pytaniem udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odpowiedź na 1 zapytanie.pdf)Odpowiedź na 1 zapytanie.pdf 351 kB

Odpowiedź na kolejne otrzymane zapytanie w toku postępowania przetargowego

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanym w postępowaniu  pytaniem udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 2.pdf)Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 2.pdf 403 kB

Finał XVI edycji konkursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku

W ubiegłą sobotę miało miejsce wręczenie nagród dla laureatów konkursu Chorzowski Przedsiębiorca Roku. Jest to konkurs mający na celu promocję lokalnych przedsiębiorców. Kandydaci wskazywani są przez mieszkańców Miasta Chorzów, a ich wyłonienie odbywa się w drodze głosowania. Tegorocznymi laureatami zostali Pracownia Rezonansu Magnetycznego „Resonica” w kategorii usługi, Czajka Auto Autoryzowany Dealer Toyoty – kategoria handel oraz firma cateringowa „Obiady jak u Mamy” w kategorii gastronomia. Laureaci oprócz nagród otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Nagrody wręczone zostały przez Prezydenta Miasta Chorzów Andrzeja Kotalę, oraz przedstawicieli organizatora konkursu. Centrum Przedsiębiorczości reprezentował Prezes Zarządu Piotr Małecki, a Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Chorzów Paweł Pawelec. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju własnego interesu. 

 

  

 

Pragniemy nadmienić, że uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas dorocznego Balu Charytatywnego Prezydenta. Podczas każdego balu odbywa się licytacja, z której dochód przeznaczany jest na szczytny cel. W tym roku udało się zebrać  kwotę 50500 zł. Zebrane pieniądze przeznaczone będą na zakup ultrasonografu dla dziecięcego oddziału hematologicznego w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. W imieniu Prezydenta Andrzeja Kotali dziękujemy za szczodrość i okazane serce.

 

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009