Aktualności

Sprawne zarządzanie firmą w świetle nowelizacji przepisów

Pod takim hasłem zorganizowaliśmy w ubiegły czwartek konferencję wraz z partnerami: Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, PKO BP o/Chorzów, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Urzędęm Miasta w Chorzowie. Duże zainteresowanie i spora frekwencja utwierdzają nas w przekonaniu o konieczności organizowania tego typu przedsięwzięć. Zapraszamy na kolejne konferencje. O nowościach informować będziemy na bieżąco na naszym profilu FB.

   

   

Odpowiedź na otrzymane zapytanie w toku postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający w związku z zadanym
w postępowaniu pytaniem udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 3.pdf)Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 3.pdf 473 kB

Zapraszamy na konferencję 15 marca 2018

Szanowni Państwo!

    Po raz kolejny Centrum Przedsiębiorczości, realizując misję Spółki w zakresie wspierania przedsiębiorczości, zaprasza na konferencję, która odbędzie się w Hotelu Gorczowski w Chorzowie w dniu 15 marca 2018 roku. Tematyka spotkania dotyczy m. in.: przepisów związanych z ochroną danych osobowych i jesteśmy przekonani, że w istotny sposób ułatwi poruszanie się w nowej rzeczywistości przepisów, które dotyczą wszakże tzw. danych wrażliwych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału po uprzednim zgłoszeniu uczestnictwa. Konferencja "Sprawne zarządzanie firmą w świetle nowelizacji przepisów" organizowana jest pod Honorowym Patronatem Prezydenta Chorzowa, Pana Andrzeja Kotali.

Odpowiedź na kolejne otrzymane zapytanie w toku postępowania przetargowego

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n.: „Przebudowa Stadionu Piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej 6.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Stosownie do  art. 38 ust. 1 pkt  1) ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający w związku z zadanym w postępowaniu  pytaniem udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 2.pdf)Odpowiedź na otrzymane zapytanie nr 2.pdf 403 kB

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009